Είστε εδώ:

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

  Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών καθώς ρέει μέσα σε αυτές. Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από την καρδιακή παροχή (πόσο αίμα στέλνει η καρδιά μας σε κάθε συστολή) και από την αντίσταση που προβάλουν τα αγγεία μας στην ροή αυτή. Μετριέται σε mmHg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου και είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης…

Περισσότερα