Είστε εδώ:

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον βήχα

O βήχας προστατεύει το σώμα από ερεθιστικές και βλαπτικές ουσίες που εισχωρούν σε αυτό και ανήκει στα φυσιολογικά αντανακλαστικά του σώματος. Η έκλυση του αντανακλαστικού γίνεται από μηχανικό ή χημικό ερεθισμό ορισμένων νεύρων με αποτέλεσμα την σύγκλειση και την απότομη διάνοιξη της γλωττίδας και την ισχυρή εξώθηση αέρα που παρασύρει τελικώς προς τα έξω το τραχειοβρογχικό περιεχόμενο. Τα προσαγωγά ερεθίσματα…

Περισσότερα