Είστε εδώ:

Εκδόθηκε η προκήρυξη για το επικουρικό προσωπικό υγείας

Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη 2Κ/2019 έχει σταλεί στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση. Αναλυτικά, προκηρύσσονται 110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 458 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 381 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 167 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορες ειδικότητες, πλην γιατρών. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νοσηλευτές, ακτινολόγοι, φυσικοθεραπευτές, πληρώματα ασθενοφόρων καθώς και βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Πρόκειται για την προκήρυξη που είχε εκδοθεί τον περασμένο…

Περισσότερα