Είστε εδώ:

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Διάγνωση – Πρόληψη – Αποκατάσταση   Του Ιωάννη Γκράβα, Ειδικός Νευρολόγος   Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια διακρίνονται σε  : Αποφρακτικά (85% του συνόλου) που οφείλονται είτε σε ισχαιμικά μικρού, μεσαίου ή μεγάλου αρτηριακού κλάδου ή σε εμβολικά, συνήθως από καρδιογενές εμβολο. Αιμορραγικά (15% του συνόλου) πρωτοπαθής ενδοεγκεφαλική αιμορραγία λόγω υπέρτασης ή ρήξης ανευρύσματος-αγγειοδυσπλασίας. Στα ισχαιμικά ΑΕΕ, η ροή του αίματος…

Περισσότερα