Είστε εδώ:

Κατακόρυφη η αύξηση αφροδίσιων νοσημάτων

Ανησυχητικά  είναι τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων για τη χώρα μας Κατακόρυφη αύξηση των αφροδίσιων νοσημάτων έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, κυρίως στους νέους και τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που περνούν από την Ελλάδα, αποτελούν  (σύμφωνα με τους αφροδισιολόγους – δερματολόγους),  το βασικό παράγοντα της κατακόρυφης αύξησης. «Οι…

Περισσότερα