Είστε εδώ:

Η επαναστατική μέθοδος ΠΑΝΤΟΒΑΝ

Η καινούργια στη χώρα μας και σχετικά άγνωστη μέθοδος νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης «Padovan», (ΠΑΝΤΟΒΑΝ) είναι μία μέθοδος που στοχεύει στην ανακεφαλαιοποίηση των νευροεξελεκτικών κινήσεων που οδηγούν στην (αν)οικοδόμηση  του ανθρώπινου συστήματος μετακίνησης και κατακόρυφης στάσης.

Περισσότερα