Είστε εδώ:

Έρπης ζωστήρας

Πρόκειται για μία ιογενή λοίμωξη, προκαλούμενη από τον ιό της ανεμευλογιάς/ζωστήρα (ανθρώπινος ερπητοϊος τύπου 3, ένας DNA ιός), ένα νευροτρόπο ιό με μοναδικό ορότυπο…

Περισσότερα