Είστε εδώ:

Π.Ι.Σ. ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΑΪΟ…

Μετά από γραπτό αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ) ο ΠΙΣ αποστέλλει αναλυτικές οδηγίες για τη πρόληψη διασποράς του νέου κορονοϊού και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων στα ελληνικά νοσοκομεία με τρόπο που να προστατεύει ασθενείς, συνοδούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Έλεγχος και πρόληψη διασποράς του κορονοϊού (2019-nCoV) ε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις καθώς και προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

Συγκεκριμένα:

Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να παραπέμπονται στα νοσοκομεία αναφοράς όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο ξεχωριστό από τους άλλους ασθενείς.

Ιδανικά οι ασθενείς θα πρέπει να τοποθετούνται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος θάλαμος αρνητικής πίεσης, ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετείται σε μονόκλινο επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

Η πόρτα του δωματίου θα πρέπει να διατηρείται κλειστή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά μονόκλινα δωμάτια, ασθενείς με ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV μπορούν να νοσηλεύονται στον ίδιο θάλαμο .

Ο χώρος που γειτονεύει με το δωμάτιο νοσηλείας του ασθενή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Το δωμάτιο νοσηλείας ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να απέχει το μέγιστο δυνατόν από ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Επιπλέον ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο με την ελάχιστη δυνατή διακίνηση ατόμων. Ιδανικά το δωμάτιο του ασθενή θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα.

Στην περίπτωση που το δωμάτιο του ασθενή δεν διαθέτει ιδιωτική τουαλέτα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καρέκλα-τουαλέτα  αποκλειστικής χρήσης και η σκωραμίδα μιας χρήσης να απορρίπτεται σε κατάλληλο χώρο.

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγεται επαγγελματίες υγείας που περιθάλπουν ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV να περιθάλπουν άλλους ασθενείς.

Προφυλάξεις

Κατά τη νοσηλεία ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις που απαιτούνται για τη νοσηλεία όλων των ασθενών. Συγκεκριμένα:

– χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από τους ασθενείς (για τους ασθενείς που μπορούν να την ανεχτούν).

– κάλυψη της μύτης και του στόματος του ασθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.

– εφαρμογή υγιεινής των χεριών μετά από την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων και αερογενείς προφυλάξεις

Επιπρόσθετα από τις βασικές προφυλάξεις, όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες) θα πρέπει να εφαρμόζουν προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων καθώς και μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

– Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3).

– Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου).

– Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια. Κάτω από τη ρόμπα θα πρέπει να φέρουν ρούχα εφημερίας/ χειρουργείου.

– Υποδήματα εφημερίας/χειρουργείου ή ελαστικές γαλότσες .

– Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί).

Η επαφή ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια θα πρέπει να αποφεύγεται.

Επιπλέον συνιστάται όπως:

– Χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο) αποκλειστικής χρήσης για τον ασθενή. Όταν είναι δυνατόν χρησιμοποιείται εξοπλισμός μίας χρήσης (π.χ. θερμόμετρο).

– Οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους. Αν η μετακίνηση του ασθενή είναι ιατρικά απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη δυνατή διαδρομή και ο ασθενής να εφαρμόζει χειρουργική μάσκα.

– Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υγιεινή των χεριών.

– Το τμήμα υποδοχής του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα υποδεχθεί τον ασθενή ενημερώνεται για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς.

– Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό.

– Οι επισκέπτες περιορίζονται στους απόλυτα απαραίτητους (π.χ. γονείς για παιδιατρικούς ασθενείς).

– Καταγράφονται όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο νοσηλείας του ασθενή (επαγγελματίες υγείας και επισκέπτες).

Περιβάλλον, κλινικά απόβλητα, ιματισμός

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον συχνό καθαρισμό του περιβάλλοντος του ασθενή και στην ασφαλή διαχείριση κλινικών αποβλήτων και του ιματισμού του ασθενή.

-Το περιβάλλον του ασθενή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον καθημερινά καθώς και μετά από κάθε χειρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση του περιβάλλοντος.

-Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε συχνή επαφή με τα χέρια θα πρέπει να καθαρίζονται πιο συχνά. Ο καθαρισμός του περιβάλλοντος με νερό και απορρυπαντικό μαζί με τη χρήση κοινών απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομειακό χώρο (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκή.

-Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.

-Ο ιματισμός του ασθενή θα πρέπει να θεωρείται μολυσματικός και η διαχείριση των κλινικών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες.

-Όπου είναι δυνατόν συνιστάται όπως χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης έτσι ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των αντικειμένων που θα πρέπει να απολυμανθούν .

Λήψη και μεταφορά δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις

Η λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιείται στο δωμάτιο του ασθενή από επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εφαρμόζουν τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικούς περιέκτες  που να εμποδίζουν τυχόν διαρροή.

Ιδανικά τα δείγματα θα πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο ιδιοχείρως.

Απαγορεύεται η χρήση συστημάτων πνευματικών σωλήνων. Η μεταφορά δειγμάτων μεταξύ εργαστηρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς κατηγορίας Β.

Χρόνος εφαρμογής των μέτρων

Οι βασικές προφυλάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων και των αερογενών προφυλάξεων θα πρέπει να εφαρμόζονται ενόσω ο ασθενής παραμένει συμπτωματικός.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Το ιστορικό

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για συρροή κρουσμάτων πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας που εντοπίστηκε στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, Κίνα. Στις 12 Ιανουαρίου 2020 ανακοινώθηκε ότι ένας νέος κορονοϊός είχε ταυτοποιηθεί σε δείγματα που ελήφθησαν από τους ασθενείς και ότι η αρχική ανάλυση των γενετικών αλληλουχιών των ιών έδειξε ότι αυτοί ήταν η αιτία των κρουσμάτων. Παρότι η πηγή της έξαρσης των κρουσμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, από τις προκαταρκτικές επιδημιολογικές έρευνες προέκυψε ότι τα περισσότερα κρούσματα είχαν επισκεφτεί ή εργάζονταν σε συγκεκριμένη αγορά πώλησης θαλασσινών στην πόλη Wuhan, όπου εκτός από θαλασσινά πωλούνταν κοτόπουλα, νυχτερίδες, μαρμότες και άλλα άγρια ζώα. Η συγκεκριμένη αγορά έχει κλείσει για απολύμανση.

Μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2020, έχουν αναφερθεί επισήμως από την Κινεζική Εθνική Επιτροπή Υγείας 2026 περιπτώσεις και 106 θάνατοι. Τα περισσότερα αλλά όχι όλα τα κρούσματα αφορούν την πόλη Wuhan, συμπεριλαμβανομένων 15 εργαζομένων στον τομέα της Υγείας.

Επιπλέον, έχει εντοπιστεί αριθμός κρουσμάτων σε ταξιδιώτες από το Wuhan προς τρίτες χώρες μεταξύ των οποίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, την Γερμανία, την Τουρκία και στη Γαλλία.

Τι είναι οι κορονοϊοί

Οι κορονοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που αναγνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και μπορούν να προκαλέσουν νόσο σε ανθρώπους και σε διάφορα ζώα (συμπεριλαμβανομένων θηλαστικών και πουλιών).

Στους ανθρώπους μπορούν να προκαλέσουν από λιγότερο σοβαρή ασθένεια, όπως το κοινό κρυολόγημα, μέχρι και πιο βαριά νόσο, όπως το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS) και το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS).

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου από κορονοϊό (SARS-CoV) το 2002-2003 μολύνθηκαν 8096 άτομα με 774 θανάτους (θνησιμότητα 10%). Πιθανότατα ο ιός ξεκίνησε από τις νυχτερίδες, πέρασε σε θηλαστικά τύπου ρακούν (Himalayan palm civets, Chinese ferret badgers and raccoon dogs), μέσω των οποίων πέρασαν στον άνθρωπο και στη συνέχεια από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αντίστοιχα το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής από κορονοϊό (MERS-CoV) εμφανίστηκε το 2012 στη Σαουδική Αραβία και από τότε η πλειονότητα των κρουσμάτων αφορά την Αραβική Χερσόνησο.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και κυρίως σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, αποτελεί την κύρια οδό μετάδοσης, ενώ πλέον θεωρείται πως η καμήλες αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού και την κύρια πηγή της λοίμωξης στον άνθρωπο. Η θνησιμότητα του MERS-CoV υπολογίζεται στο 35%.

Ο νέος κορονοϊός 2019-nCoV γενετικά συσχετίζεται με αυτόν του SARS-CoV. Δεν είναι γνωστή ακόμη η πηγή (πιθανότατα ζώο) από την οποία πέρασε στον άνθρωπο.

Μετάδοση

Γενικότερα οι κορονοϊοί μεταδίδονται από μεγάλα σταγονίδια κατά τη διαδικασία της αναπνοής και με άμεση ή έμμεση επαφή με μολυσμένες εκκρίσεις. Εκτός από τις αναπνευστικές εκκρίσεις, έχουν επίσης ανιχνευθεί στο αίμα, στα κόπρανα και στα ούρα. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η αερογενής μετάδοση θεωρείται ότι έχει συμβεί μέσω απροστάτευτης έκθεσης σε αερολύματα αναπνευστικών εκκρίσεων και μερικές φορές κοπρανώδους υλικού.

Κλινική Εικόνα

Η κύρια κλινική εικόνα αφορά ποικίλης έντασης συμπτωματολογία όπως πυρετό, αδυναμία-καταβολή, βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια. Τα πιο σοβαρά περιστατικά εμφανίζουν απεικονιστικά αμφοτερόπλευρα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακα όπως παρατηρείται σε ιογενή πνευμονία.

Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν από 2 έως και 14 ημέρες (χρόνος επώασης).

Διάγνωση

Με βάση τις υπάρχουσες οδηγίες του ECDC ένα κρούσμα θεωρείται ύποπτο εάν πληροί τα ακόλουθα Επιδημιολογικά και Κλινικά κριτήρια:

•          Επιδημιολογικά κριτήρια

A. Ιστορικό ταξιδιού στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, Κίνα εντός 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων

B. Επαφή με εργαστηριακά διαγνωσμένο ή υπό διερεύνηση κρούσμα από 2019-nCoV εντός 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

(επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα ορίζεται η διαμονή στην ίδια οικία, ο επαγγελματίας υγείας που είχε άμεση συμμετοχή στη νοσηλεία του κρούσματος ή οποιοσδήποτε είχε παρατεταμένη (>15 λεπτών) πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με κρούσμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες).

•          Κλινικά κριτήρια

A. Ασθενής που εμφανίζει συμπτωματολογία σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού ή εισάγεται σε νοσοκομείο με κλινική ή απεικονιστική εικόνα πνευμονίας.

B. Ασθενής με πυρετό (>=38°C) και οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (δηλ. αιφνίδια έναρξη λοίμωξης αναπνευστικού με τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω συμπτώματα: αναπνευστική δυσχέρεια, βήχας ή πονόλαιμος).

Κάθε περιστατικό που θεωρείται ύποπτο πρέπει να διερευνάται εργαστηριακά. Σε υψηλή κλινική υποψία με αρνητικό 1ο εργαστηριακό αποτέλεσμα, απαιτείται επανέλεγχος με 2ο δείγμα.

Θεραπεία

Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική.

Λεπτομερείς οδηγίες προς τους κλινικούς ιατρούς για την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού με λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό παρέχονται από τον ΠΟΥ στο σύνδεσμο:

Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο.

     ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Διαλογή – έγκαιρη αναγνώριση και απομόνωση του ύποπτου κρούσματος

Η διαλογή έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό, την αξιολόγηση της βαρύτητας της λοίμωξης και τον περιορισμό της διασποράς του ιού σε άλλους ασθενείς, επισκέπτες, και το προσωπικό υπηρεσιών υγείας.

Ο χώρος της διαλογής πρέπει να βρίσκεται πριν την είσοδο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να διαθέτει κατάλληλη ενημερωτική αφίσα για την ενημέρωση των προσερχομένων. Στο σημείο αυτό, εκπαιδευμένο προσωπικό υποβάλλει ερωτήσεις σύμφωνα με τον τρέχοντα ορισμό κρούσματος. Στη συνέχεια και αφού χορηγηθεί απλή χειρουργική μάσκα στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ύποπτου κρούσματος, αυτοί μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο αναμονής και εξέτασης, με διαθέσιμη υποδομή και υλικά για την εφαρμογή υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής.

2. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό 2019-nCoV

2.1. Βασικές προφυλάξεις

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή.

Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική:

– χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή.

-κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.

-εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.

Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. Η διαχείριση του ιματισμού, των σκευών εστίασης και των μολυσματικών απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

Επιπρόσθετες προφυλάξεις για τη διαχείριση περιστατικού με πιθανή λοίμωξη από τον ιό 2019-nCoV

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων

– Όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή (μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, επισκέπτες και προσωπικό υπηρεσιών υγείας), θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτός των βασικών προφυλάξεων και τις προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

-Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε επαρκώς αεριζόμενο μονόκλινο θάλαμο και εάν αυτό δεν είναι δυνατό συν-νοσηλεύονται με άλλον ασθενή με πιθανή λοίμωξη από τον ιό 2019-nCoV.

-Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των κλινών στους θαλάμους νοσηλείας.

-Ορισμός συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας που θα εμπλακούν αποκλειστικά στη

νοσηλεία των ασθενών.

Όλα τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να εφαρμόζουν:

 Απλή χειρουργική μάσκα

 Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή

προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου)

 Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια

 Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)

 Υγιεινή των χεριών

 Αποφυγή επαφής ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια.

-Ιατρικός εξοπλισμός (στηθοσκόπια, θερμόμετρα, πιεσόμετρα) αποκλειστικής χρήσης για τον συγκεκριμένο ασθενή. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο ιατρικός εξοπλισμός καθαρίζεται και απολυμαίνεται από τον ένα ασθενή στον άλλο.

-Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους και χρήση της μικρότερης δυνατής διαδρομής.

-Ενημέρωση του τμήματος υποδοχής του ασθενή για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς.

-Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή πρέπει να εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την υγιεινή των χεριών. Χρήση αποκλειστικού φορητού ακτινολογικού ή άλλου διαγνωστικού εξοπλισμού. Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ασθενής. Περιορισμός του αριθμού των μελών της οικογένειας και των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.

– Καταγραφή όλων των ατόμων που εισέρχονται στο θάλαμο του ασθενή συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και των επισκεπτών.

Αερογενείς προφυλάξεις

Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήση AMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης κοροναϊών.

Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει να εφαρμόζουν:

 Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

 Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά

γυαλιά ευρέως πεδίου)

 Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια και εάν δεν είναι

διαθέσιμη, αδιάβροχη ποδιά για προστασία από ενδεχόμενη διαβροχή της ρόμπας

από μεγάλη ποσότητα βιολογικών υγρών.

 Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)

 Υγιεινή των χεριών

Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε επαρκώς αεριζόμενο θάλαμο ή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Ορίστηκαν από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό σε όλη τη χώρα. Σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς και τα πληρώματα των ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και Υγειονομικών Περιφερειών έχει καταγράφει επάρκεια σε γάντια, ειδικές μάσκες και στολές. Επίσης έχουν καθοριστεί ειδικοί θάλαμοι μόνωσης, ενώ σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υπάρχει τουλάχιστον ένα νοσοκομείο αναφοράς που διαθέτει θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα νοσοκομεία της χώρας που ορίζονται ως νοσοκομεία αναφοράς είναι ανά Υγειονομική Περιφέρεια τα εξής:

1η ΥΠΕ: Βασικό: ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αναπληρωματικό: ΓΝ Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

2η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν», Αναπληρωματικό: ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο».

3η και 4η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αναπληρωματικά: Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

5η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας, Αναπληρωματικό: ΓΝ Λαμίας.

6η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», Αναπληρωματικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων.

7η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλείου, Αναπληρωματικό: ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

«Οι συναρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ, Γ.Γ Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, ΕΚΑΒ) βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα επικαιροποιούν το σχέδιο δράσης σε τακτική βάση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι!

Σχετικές δημοσιεύσεις