Είστε εδώ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 22-10-2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Α)ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ψήφισαν : 934            Άκυρα: 18             Λευκά : 8                   Έγκυρα: 908

 

Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ.  Ι.Σ.Λ.): 711 ψήφους και 10 έδρες Εκλέγονται : 1)Κ.Γιαννακόπουλος (429), 2) Μ.Μέρας (363), 3)Απ.Κομνός (313), 4)Β.Πινακάς (290), 5)Ε.Μακρή (264), 6)Ε.Τζιαστούδη (245),7).Αθ.Σαρατζιώτης (237), 8)Αθ.Γόμπου (236), 9)Ζ.Νταϊλιάνα (195), 10) Ι.Νταβέλης (192)

    ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ85 ψήφους και 1 έδρα :Εκλέγεται ο Λ.Καραγεώργος (62)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 77 ψήφους  και 1 έδρα : Εκλέγεται ο Ν.Νταφούλης (36).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 35 ψήφους και 1 έδρα: Εκλέγεται η Α.Γούσιου-Κολτσίδα (26).

 

Β)ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

 

Ψήφισαν : 933          Άκυρα: 30              Λευκά :94                  Έγκυρα: 809

 

Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ.  Ι.Σ.Λ.): 645 ψήφους και 3 έδρες: Εκλέγονται: 1) Α. Καρδούλας (302), 2)Στ. Γκασδράνης (229), 3)Π. Γκρέτσης (226).

                        Αναπληρωματικά μέλη : 1) Ι.Πλησιώτης (156), 2) Ευθ.Ξηρομερίτης (150), 3)Θ.Θεοδωρόπουλος(128)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 86 ψήφους και 0 έδρα

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ: 78 ψήφους και 0 έδρα

 

Γ)ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισαν  : 933            Άκυρα: 17               Λευκά : 57           Έγκυρα: 859

 

Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ.  Ι.Σ.Λ.): 643 ψήφους και 5 έδρες : Εκλέγονται : 1)Γ.Σταματίου (300), 2)Θ.Καραχάλιος (216), 3)Β.Αναγνωστόπουλος (160), 4)Ι. Παγίτσας (158), 5)Α.Κατσάβα (151)

Αναπληρωματικά μέλη : 1)Μ.Ξηρομερίτης (139), 2) Ε.Παππαδά (102),  3)Χ. Γανοχωρίτης (92),  4)Π.Μίζιος (82),  5)Ι.Ρεμπάκης (69)

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : 105 ψήφους και 1 έδρα : Εκλέγονται : 1) Ε.Παπαδημητρίου του Βασιλείου (47)  Αναπληρωματικό μέλος : 1)Μ.Κακαράντζα (42)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 57 ψήφους   και 0 έδρες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 54 ψήφους και 0 έδρες

 

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Πατσίδης και η Αντιπρόεδρος Ι.Ρίζου εκλέγονται επιπρόσθετα από τη ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ.  Ι.Σ.Λ.)

Δ) ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Ι.Σ.

 Ψήφισαν : 933             Άκυρα:  19              Λευκά : 17               Έγκυρα:897

 

Πήραν : ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Λ. (Ν.Ι.ΚΙ.  Ι.Σ.Λ.): 660 ψήφους και 7 έδρες : Εκλέγονται : 1) Μ.Μέρας (308), 2)Β.Πινακάς (245), 3)Α.Χελιδώνη (222), 4) Α.Σαρατζιώτης (203), 5) Α.Αλβανός (188), 6)Μ. Ρήγα-Καρδούλα (175) και 7 )Α. Σιάπχα (137).

   ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : 95 ψήφους και 1 έδρα: Εκλέγεται ο Λ.Καραγεώργος (55)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) : 86 ψήφους  και 1 έδρα: Εκλέγεται ο Ν.Νταφούλης (39)

              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: 56 ψήφους και 1 έδρα : Εκλέγεται η Α. Γούσιου-Κολτσίδα (26)

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι!

Σχετικές δημοσιεύσεις