Είστε εδώ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 05.07.2018

Η Γ.Σ. του Ι.Σ.Λ. ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του Δ.Σ. για το έτος 2017 και τον προϋπολογισμό για το 2018. Επιπρόσθετα: Απορρίπτει εξ ολοκλήρου το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ΠΦΥ, όπως αυτό προσπαθούν να εφαρμόσουν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, με τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού ως gatekeeping με πλήρη έλεγχο των παραπομπών, για το λόγο ότι απαξιώνει τους λειτουργούς υγείας…

Περισσότερα