Είστε εδώ:

Επιστημονικό Συμπόσιο: «Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ερυθρού Σταυρού 6, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, τηλέφωνο: 2106869279

web site: www.enmge.gr e-mail: pkaragianni@mitera.gr

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410 252791-5, φαξ: 2410 549480)

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου, είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει 2 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συμποσίου, θα διανεμηθούν από την γραμματεία την τελευταία ημέρα. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συμποσίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι!

Σχετικές δημοσιεύσεις